ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ මෙවර මැයි දින රැලිය පක්ෂයේ සභාපති ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අද ( 07 ) ප.ව 2.00 ට මඩකලපුව, චෙන්කලඩි, මාවඩිවෙම්බු හි දී පැවැත්වෙයි.

ජාතික සමගියට කම්කරු ජවය, තේමාව යටතේ සියලු පළාත්වලින් පැමිණෙන ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පාක්ෂිකයන්ගේ සහභාගිත්වයෙන් මැයි රැළිය පැවැත්වීමට නියමිතය.

ජාතික සමගියට කම්කරු ජවය, තේමාව යටතේ සියලු පළාත්වලින් පැමිණෙන ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පාක්ෂිකයන්ගේ සහභාගිත්වයෙන් ඉතා අභිමානවත් අන්දමින් එය පැවැත්වීමට මේ වන විට සියලු කටයුතු සූදානම් කර තිබේ.

පසුගිය කාලයේ ආණ්ඩුවෙන් ඉවත්ව ගිය 16 දෙනාගේ කණ්ඩායම මෙම රැලියට සහභාගී වීම විශේෂත්වයක්. තමන් ආණ්ඩුවට සහයෝගය නොදැක්වුවද ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ නායකත්වය සමඟ පක්ෂය ශක්තිමත් කිරීමට අවශ්‍ය කටයුතු ඉදිරියටත් සිදු කරන බව ඔවුන් කියා සිටිනවා…

LEAVE A REPLY