ක්ෂණික ණය ලබාදෙන බව පවසා අන්තර්ජාලය පදනම් කරගෙන ක්‍රියාත්මක වන වංචනික ව්‍යාපාර පිළිබඳ වාර්තා වේ.

එම ආයතන අන්තර්ජාලය ඔස්සේ සමාජ ජාල වෙබ් අඩවි පදනම් කරගනිමින් සිය ප්‍රචාරක කටයුතු සිදුකරන බව සඳහන්ය.

ක්ෂණික ණය ලබාදෙන බවට ප්‍රචාරය කරමින් එම ආයතන ක්‍රියාත්මක වේ.

අන්තර්ජාලය ඔස්සේ ණය අවශ්‍යව පුද්ගලයින්ගේ සහ ඇපකරුවන් ලෙස ඉදිරිපත් කරන පුදගලයින්ගේ තොරතුරු ලබාගන්නා එම ආයතන අවශ්‍ය ණය මුදල ණය ලබාගන්නා පුද්ගලයාගේ ගිණුම් අංකයක් වෙත බැර කෙරෙන බවයි වාර්තා වේ.

කිසිදු විනිවිදභාවයකින් තොරව ණය පොලී අයකරගැනීමත්, පොලියට අමතරව තවත් ගාස්තු ලෙස මුදල් අයකිරීමත් සිදුකෙරෙයි.

නැවත මුදල් නොගෙවන හෝ ගෙවීම් ප්‍රමාද කෙරෙන පුද්ගලයින්ට තර්ජනය කරමින් ලබාදුන් ණය මුදල සහ අදාළ ආයතන නියම කරන පොලිය සහ සෙසු ගාස්තු අයකිරීම සිදුකරන බව වාර්තා වේ.

මේ සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා මහබැංකුවෙන් කළ විමසීමකදී එහි ප්‍රකාශකයෙකු පැවසුවේ මෙවැනි ආයතන සම්බන්ධයෙන් මහබැංකුවට වගකීමක් නොමැති බවයි.

මහබැංකුවෙහි ලියාපදිංචි වන්නේ තැන්පතු ප්‍රමුඛ සම්මත මූල්‍ය කාරණා තෘප්ත කරන බැංකු හෝ බැංකු නොවන මූල්‍ය ආයතන පමණක් බව මහබැංකුව පවසයි.

මෙවැනි ණය ලබාදෙන බවට ප්‍රකාශ කරන ආයතන සමාගම් ලෙස ලියාපදිංචි වී ක්‍රියාත්මක වන බැවින් එම ආයතන ක්‍රියාවලිය තම නියාමනයට අයත් නොවන බව ශ්‍රී ලංකා මහබැංකුව පෙන්වා දෙයි.

මෙවැනි ආයතන සමඟ ගණුදෙනු කිරීම සිදු නොකළ යුතු බව කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ ආර්ථික විද්‍යා අධ්‍යන අශයේ අංශාධිපති මහාචාර්ය විජිතපුරේ විමලරතන හිමි පවසයි.

LEAVE A REPLY