ළඟම පාසල හොඳම පාසල වැඩසටහන යටතේ දිවයින පුරා හඳුනාගත් පාසල්වල ආරම්භ කර ඇති සංවර්ධන ව්‍යාපෘති 13,082ක් අතරින් ව්‍යාපෘති 8,330 ක කටයුතු මේ වසරේ මාර්තු 31 වැනිදාවනවිට සම්පූර්ණයෙන් ම අවසන් කර තිබේ.

අධ්‍යාපන ඇමැති අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සියලුම පළාත් ලේකම්වරුන්, පළාත් අධ්‍යාපන ලේකම්වරුන්, පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂවරුන් සහ ළඟම පාසල හොඳම පාසල ව්‍යාපෘතියට සම්බන්ධව කටයුතු කරන සියලු ම නිලධාරීන්ගේ සහභාගීත්වයෙන් පසුගියදා අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ පැවැති ප්‍රගති සමාලෝචන රැස්වීමේ දී මේ බව අනාවරණයවී තිබේ.

ඒ අනුව, 2018 මාර්තු මස 31 දින වන විට පන්ති කාමර සහිත ගොඩනැගිලි 84 ක් සහ පාසල් 195ක තනි මහල් ප්‍රාථමික ඉගෙනුම් සම්පත් මධ්‍යස්ථාන ද, පාසල් 38 ක දෙමහල් ප්‍රාථමික ඉගෙනුම් සම්පත් මධ්‍යස්ථාන ද ඉදිකිරීම් අවසන් කර ඇත. එසේම, පාසල් 36 ක විද්‍යාගාර, පාසල් 31 ක තාක්ෂණික විද්‍යාගාර, පාසල් 7 ක සෞන්දර්යය ඒකක මේ වන විට සිසු අයිතියට පවරා තිබේ. A වර්ගයේ පාසල් 269 ක මිලියන 2 ක්, පාසල් 132 ක මිලියන 9.5 ක්, B වර්ගයේ පාසල් 592ක මිලියන 5 ක් සහ C වර්ගයේ පාසල් 134 ක මිලියන 5ක් බැගින් වැය කරමින් සිදුකළ අලුත්වැඩියාවන් ද, ප්‍රාථමික පාසල් 2,131 ක අලුත්වැඩියාවන් ද මේ වනවිට සිදු කර අවසන් ය. එසේම ගුරු නිල නිවාස 141 ක හා විදුහල්පති නිල නිවාස 34 ක ද ඉදිකිරීම් අවසන් කර තිබේ. පාසල් 2,606 කට වැසිකිළි පහසුකම් ද, පාසල් 344 කට ජල පහසුකම් ද, පාසල් 1,469 කට විදුලිබල පහසුකම් ලබා දීම ද සම්පූර්ණ කර ඇත. පාසල් ආපනශාලා 05 ක්, නව දන්ත ශල්‍යාගාර 7 ක් සහ දන්ත ශල්‍යාගාර 65ක අලුත්වැඩියා කිරීම් ද මේ වන විට නිම කර තිබේ. මීට අමතරව, වතු පාසල්වල නව ඉදිකිරීම් 2 ක් අවසන් කර ඇති අතර, වතු පාසල් 7 ක අලුත්වැඩියා කටයුතු ද අවසන් කර තිබේ.

අධ්‍යාපන රාජ්‍ය ඇමැති වී. රාධක්‍රිෂ්ණන් මහතා ද, අධ්‍යාපන ලේකම්, අධ්‍යාපන රාජ්‍ය ලේකම් ඇතුළු අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශ නිලධාරීහු ද, පළාත් අධ්‍යාපන නිලධාරීහු රැසක් ද මේ අවස්ථාවට සහභාගි වූහ.

LEAVE A REPLY