බදුල්ල මහියංගණ ප‍්‍රධාන මාර්ගයේ වියානා ඇළට සමාන්තර අනාරක්ෂිත මාපාකඩ ප‍්‍රදේශය සඳහා ආරක්ෂිත වැටක් කඩිනමින් ඉදිකරන ලෙස ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා ශ‍්‍රී ලංකා මහවැලි අධිකාරියේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් සරත් චන්ද්‍රසිරි විතාන මහතා වෙත උපදෙස් දී තිබේ.

බදුල්ල – මහියංගණ මාර්ගයේ වියානා ඇළට සමාන්තරව දිවෙන මාර්ග කොටස කි.මී. 13 ක් වන අතර ඉන් කි.මි 08 ක් මහවැලි අධිකාරියට ද ඉතිරි කි.මි 05 මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියට ද අයත්වේ. මහවැලි අධිකාරියට අයත් කි.මි 08 ක කොටසෙන් කි.මි 05 ක ආරක්ෂිත වැට ඉදිකිරීම් මහවැලි වේලි ආරක්ෂණ ව්‍යාපෘතිය යටතේ 2017 වසරේ නිම කෙරුණි.

ඉතිරි මාර්ග කොටසේ නිතර රිය අනතුරු සිදුවන බවට වන වාර්තා සැලකිල්ලට ගනිමින් අදාළ ඉදිකිරීම් කඩිනමින් නිම කරන ලෙස ජනපතිවරයා උපදෙස් දී තිබේ.

LEAVE A REPLY