කැපිටල් මහරාජා ආයතනයට අයත් සිරස TV සහ MTV නාලිකා ප්‍රධානියාව සිටි චන්දන සුරියබණ්ඩාර මහතා එම ධුරයෙන් ඉවත් කොට ඇති බවට වාර්තා වනවා. සිරසෙන් ඉවත් කල ඔහු මහරාජා ආයතනයේම STAIN STUDIO වෙත අනියුක්ත කොට තිබෙන අතර එම පුරප්පාඩුවට පත් කොට තිබෙන්නේ සිරසට හුරු පුරුදු චරිතයක් වන සුසාර දිනාල් මහතායි. ඔහු සිරස නාලිකා ප්‍රධානි මෙන්ම පුර්ණ මාධ්‍ය ජාලයේ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරියා ලෙස පත් කොට ඇති අතර එම මාධ්‍ය ජාලයේ ඉන්දියානුවකු නොවන පුද්ගලයකු එම තනතුරට පත් කල ප්‍රථම අවස්ථාවද මෙය බව වාර්තා වනවා.

මේ සිදුවීම පසුපස ඇති ප්‍රධානතම කාරනාව වන්නේ චන්දන සුරියබණ්ඩාර මහතා සිය දුරකාලය තුල සිරස නාලිකාව ජනතාවගේ නාලිකාව යන තේමා පාඨය යටතේ (Peoples Channel) අංක 1 ස්ථානයේ තිබියදී භාරගත්තත් ඔහුගේ පරිපාලනයේ හා වෙනත් දුර්වලතාවය හේතුවෙන් අද එම නාලිකාවට අවාසනාවන්ත ඉරණමක් අත් වීමයි.

සුරියබණ්ඩාර මහතාගේ ක්‍රියාකලාපය හේතුවෙන් කලකිරීමට පත් දක්ෂ මාධ්‍ය වේදීන් හා නිවේදක නිවේදිකාවන් රැසක් පසුගිය කාලයේ ආයතය හැර යාමට කටයුතු කල අතර එසේ ගිය මාධ්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ දක්ෂයින් රැසකි. ඒ සියලු දෙනාට තම පදවිය ආරක්ෂා කරගැනීම සඳහා කැපිලි දැමීමට හිටපු නාලිකා ප්‍රධානියා කටයුතු කල අතර ඔහුගේ ක්‍රියාකලාපය හේතුවෙන් මාධ්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ දක්ෂයින්ගේ කැපවීම නාලිකාවට සහ සිරස මාධ්‍ය ජලයට අහිමිව යාම හේතුවෙන් අද පත්ව ඇති ඉරණමට එම නාලිකාව පත්ව ඇත.

කෙසේ වෙතත් පමා වී හෝ නැවත සුදුසු පුද්ගලයෙකුට එම තනතුර ලබා දීම තුල යලි රටේ මාධ්‍ය කලාව වෙනස් කල සිරසට හොඳ කලක් උදාවනු ඇති බව ජනතාවගේ විශ්වාසයයි.

LEAVE A REPLY