ජපානේ කියන්නේ සුපිරි මට්ටමේ තාක්ෂණයක් භාවිතා කරමින් දියුණුවේ හිනිපෙත්තටම ගිය රටක්. ජපන්නු හපන්නු කියන කතාව සියට දෙසීයක් ඇත්ත කියලා කියන්න හේතු ඕනෑ තරම් හොයා ගන්න පුළුවන්.

අපි මේ කියන්න යන්නෙත් අන්න ඒ වගේ නිර්මාණයක් ගැන. ඒ තමයි ජපාන දුම්රිය සේවය තමන්ගේ මගීන්ව අනතුරු වලින් ආරක්ෂා කරන්න දුම්රිය වේදිකාවේ හදපු මගී ආරක්ෂක වැට. ඇත්තටම මහා ලොකු තාක්ෂණයක් භාවිතා නොවුනත් ඉතාම ප්‍රයෝගික හා ජනතාව අනතුරු වලින් ආරක්ෂා කරන්න කරපු සුපිරි වැඩක් මේක.

අපේ රටේ දුම්රිය අනතුරුවලින් කි දෙනෙක් නිකරුනේ මැරිලා යනවද?
අපේ රජය හෝ දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව මේ ගැන නිකමටවත් හිතුවද?
අපිට වඩා ගොඩාක් ඉස්සරහින් ඉන්න ජපාන ජනතාව ගැන එයාලගේ රජය කොච්චර හිතනවද කියලා මේ වීඩියෝ එකෙන් බලන්නකෝ….නොදැක්ක අයට දකින්නත් එක්ක SHARE කරන්න …

LEAVE A REPLY