පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩල සාමාජික රටවල කඩොලාන සංරක්ෂණය පිළිබද නායකත්වය ගන්නා රට ලෙස ශ්‍රී ලංකාව නම් කර තිබේ.

පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩල 25 වන රාජ්‍ය නායක සමුළුව අද (19) ලන්ඩන් නුවරදී ආරම්භ කෙරුණු අතර අද පස්වරුවේ පැවති එහි රාජ්‍ය නායක ප්‍රධාන සැසිය අතරතුරදී මේ බව ප්‍රකාශයට පත් කෙරිණි.

ඒ අනුව ලෝකයේ කඩොලාන සංරක්ෂණය පිළිබඳව සිදුකරන කාර්යයන් සොයාබැලීම සහ ක්‍රියාවට නැංවීම උදෙසා ක්‍රියාකාරී  කමිටුවක් ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධානත්වයෙන් නම් කිරීමට නියමිතය.

2015 වසරෙන් පසුව ජනාධිපති ගරු මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මැතිතුමාගේ මූලිකත්වයෙන්  ක්‍රියාවට  නංවන ලද කඩොලාන සංරක්ෂණ ව්‍යාපෘතීන් ඉතා සාර්ථක ව්‍යාපෘතීන් ලෙස ලෝකයේ අවධානයට ලක්වූ අතර, එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස කඩොලාන සංරක්ෂණය පිළිබද ලොව ඉහළම ප්‍රගතියක් අත්කරගත් රටක් ලෙස ශ්‍රී ලංකාව නම් කර තිබේ.

LEAVE A REPLY