ලබන 20 වන දා සිට ත්‍රිරෝද රථ සඳහා ගාස්තු මීටරය අනිවාර්යය කිරීමට තීරණය කර ඇතැයි මාර්ග ආරක්ෂාව පිළිබඳ ජාතික සභාවේ සභාපති වෛද්‍ය සිසිර කෝදාගොඩ ප්‍රකාශ කළේය.

මගී ආරක්ෂාව සහ ත්‍රිරෝද රථ සේවයේ ගුණාත්මක තත්ත්වය වර්ධනය කිරිමේ අරමුණින් එම පියවර ගත් බව ඒ මහතා පැවසීය.

ගාස්තු මීටරය පසුගිය පළමු වනදා සිට අනිවාර්යය කර තිබුණ ද රියැදුරන් ඇතුළු පාර්ශව කිහිපයකම ඉල්ලීම අනුව එම කාල සීමාව දීර්ඝ කිරීමට පියවර ගෙන තිබුණි.

මගී ජනතාවට මේ මගින් සාධාරණ සේවයක් ලබා ගැනීමට හැකියාව ලැබෙන අතර ත්‍රිරෝද රථ හිමියන්ටද සිය පාරිභෝගිකයින්ට හොඳ සේවාවක් ලබාදීමට මෙමගින් හැකියාව ලැබෙනවා එබැවින් රජය ගත මෙම පියවර අගය කල යුතුමය.

මෙහිදී ටැක්සි මීටරයක් පහසු මිලට දැරිය හැකි මිලට ලබා දීමට කටයුතු කිරීමේ වගකීමද අදාළ රාජ්‍ය ආයතන සතු වන අතරම මෙම නිතිය නිසි ලෙස ක්‍රියාත්මක වනවාද නැද්ද සොයා බැලීම සඳහා අඛණ්ඩව පසුවිපරම් ක්‍රියාවලියක්ද සිදු කරන ලෙස ජනතාව ලෙස ඉල්ලා සිටිමු.

LEAVE A REPLY