උත්සව සමය වෙනුවෙන් ගම් බිම් බලා යන ජනතාව වෙනුවෙන් ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයට අයත් අමතර බස් රථ 2000ක් ධාවනයේ යෙදවීමට කටයුතු කරන බව ප්‍රවාහන අමාත්‍යංශය පවසයි.
හෙට සිට 15 වන දින දක්වා පැය 24 පුරා ක්‍රියාත්මක වන පරිදි එම බස් රථ ධාවනයේ යොදවන බව එම අමාත්‍යංශය සඳහන් කළේය.
ගම්බිම් බලා ගිය ජනතාවට යළි පැමිණීම සඳහා ද ලබන 16 වැනිදා සිට 24 වන දින දක්වා විශේෂ බස් රථ සේවාව ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිතය.
අදාළ කාලය තුළ ශ්‍රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයට අයත් රියදුරු, කොන්දොස්තර සහ කාර්මික ඇතුළු සියළුම සේවක නිවාඩු අවලංගු කෙරෙන බව ප්‍රවාහන අමාත්‍යංශය සඳහන් කළේය.
එම කාල වකවානුව තුළ විශේෂ චාරිකා සඳහා අධි සුඛෝපබෝගී බස් රථ ඇතුළු බස් රථ වෙන් කිරීම ද අවලංගු වේ.

LEAVE A REPLY