සැමට සෙවන නිවාස ව්‍යාපෘතිය 2025 වන විට සාර්ථකව අවසන් කරන බව නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්‍ය සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා පවසයි.

මහව – බලල්ල ප්‍රදේශයේ පැවති උත්සවයකට එක්වෙමින් අමාත්‍යවරයා මේ බව ප්‍රකාශ කළේය.

සැමට සෙවන වැඩසටහන යටතේ මහව – බලල්ල ප්‍රදේශයේ නිවාස ඒකක 52 කින් යුතු ජයනඳ හා සැලමුතු යන ගම්මාන ජනතා අයිතියට පත් කිරීම නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්‍ය සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්  30 පැවැත් විණි.

LEAVE A REPLY