ඕමානයේ ගොවිපොළක් භෝග වගා කිරීම සඳහා මළ අපද්‍රව්‍ය සහිත ජලය භාවිතා කිරීම හේතුවෙන් ප්‍රාදේශීය මහනගරසභා හා ජල සම්පත් අමාත්‍යාංශය නීතිමය පියවර ගැනීම සඳහා පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කර ඇති බව වාර්තා වේ.

සියලුම පරීක්ෂණ කටයුතු අවසන් වන තෙක් තාවකාලිකවගොවිපොළ වසාදැමීමට ඕමාන බලධාරීන් කටයුතු කර ඇත.

සමාජ ජාල වෙබ් අඩවියක ගොවිපොළ සම්බන්ධයෙන් පළ කර තිබූ වීඩියෝවක් හේතුවෙන් නීතිමය පියවර ගැනීමට අමාත්‍යාංශයට සිදු වු බව වාර්තා වේ.

ඔමානයෙන් මෙම පුවත වාර්තා වුවත් අපේ රටේ මෙසේ නොවන බව සිතා අපට හිත හදා ගන්නට හැකියාව ඇතත් මෙවන් සිදුවීම් අපේ රටේද සිදු වීමට ඉඩ ඇති බැවින් ආහාර පාන මිලදී ගැනීමේදී වඩාත් සෞකයාරක්ෂිත බවින් යුතු ඒවා විශ්වාසදායි මුලාශ්‍ර වලින් ලබා ගැනීමට කටයුතු කිරීම කාගේ කාගේත් ඇඟට ගුණ බව කිව යුතුය…

 

LEAVE A REPLY