පසුගිය කැබිනට් රැස්වීමේදී මුදල් අමාත්‍යංශය මගින් රටේ ආර්ථික තත්වය අනුව ගොවීන් වෙනුවෙන් ලබාදෙන පොහොර සහනාධාරය තවදුරටත් ලබාදීමේ ගැටළු ඇති බව මුදල් අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා විසින් කැබිනට් මණ්ඩලයට දැනුම්දී ඇත.

එහිදී මංගල සමරවීර මහතා පෙන්වාදී ඇත්තේ රටේ ආර්ථික තත්වය මත ගොවින් වෙනුවෙන් ලබාදෙන සහනාධාරය තවදුරටත් ලබාදීම රජයේ වියදම් තවදුරටත් ඉහළ දැමීමට හේතුවන බවයි.

මංගල සමරවීර මහතාගේ මෙමෙ යෝජනාවට ජනාධිපති තුමා සහ කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය දුමින්ද දිසානායක මෙන්ම දයාසිරි ජයසේකර අමාත්‍යවරුන් දැඩිසේ විරෝධය දක්වා ඇති අතර ජනාධිපතිතුමා පෙන්වාදී ඇත්තේ රටේ කෘෂිකාර්මික දියුණුව ඇති නොකර ආර්ථික තත්වය නගාසිටුවිය නොහැකි බවත් අහාර ආනයනය සඳහා සිදුකරනු ලබන සෘජු වියදම අවම කරගැනීමට පොහොර සහනාධාර තුළින් ගොවියාව ශක්තිමත් කිරීම අත්‍යවශ්‍ය බවත්ය..

එබැවින් ජනාධිපති තුමා ගොවීනට ලබාදෙන පොහොර සහනාධාරය විධිමත්ව තවදුරටත් ලබාදිය යුතු බවට නියෝග කර ඇතිබව වාර්තාවේ. මෙහිදී ගොවීන්ගේ ඉල්ලීමද සලකා බලා ගොවීන්ට මුදල් ලබාදීම වෙනුවට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට   සහණාධාර ක්‍රමයකට පොහොර නිකුත් කරන ලෙසද ජනාධිපතිවරයා නියෝග කර ඇත.

LEAVE A REPLY