ජල විදුලි බලාගාර ආශ්‍රිත ජලාශ්‍රවල ජල මට්ටම 50%ක් දක්වා පහළ ගොස් ඇතැයි විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්‍යංශය පවසයි.

එහි මාධ්‍ය ප්‍රකාශක සුලක්ෂණ ජයවර්ධන මහතා සඳහන් කළේ, පසුගිය නොවැම්බර් මාසයේ එම ජලාශ්‍රවල ජල ධාරිතාව 73%ක මට්ටමක පැවති බව ය.

ජල විදුලි නිෂ්පාදනය 15%ක මට්ටමක පවතින බව සුලක්ෂණ ජයවර්ධන මහතා සඳහන් කළේ ය.

LEAVE A REPLY