අමාත්‍යවරුන්ට ඔවුගේ කාර්යය මණ්ඩල සාමාජිකයින් සමග ලිංගික සබඳතා පැවැත්විම තහනම් කරමින් නියෝගයක් පැනවීමට කටයුතු කරන බව වාර්තා වේ.

ඔස්ට්‍රේලියානු අග්‍රාමාත්‍ය මැල්කම් ටර්න්බුල් මෙය ප්‍රකාශ කර තිබේ.

ඔස්ට්‍රේලියානු නියෝජ්‍ය අග්‍රාමාත්‍යවරයා ජොයිස් බනාබි සහ අමාත්‍ය කාර්යය මණ්ඩල සාමාජිකාවක් අතර පැවැති සබඳතාවයක් අනාවරණයවීමෙන් අනතුරුව ඔස්ට්‍රේලියානු අග්‍රාමාත්‍යවරයා මේ බව ප්‍රකාශ කර ඇති බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කළේය.

චෝදනාවට ලක් වූ නියෝජ්‍ය අග්‍රාමාත්‍යවරයා පසුගිය සදුදා දිනයේ සිට කාර්යාලයට වාර්තා කර නොමැති අතර ඔහු සබඳතා පැවැත් වූ කාර්යය මණ්ඩල සාමාජිකාව මේ වන විට ගැබිනියක් බව ද වාර්තා වනවා.

LEAVE A REPLY