නව බදු පනත ක්‍රියාත්මකවීමත් සමඟ කලාකරුවන්ගේ නිර්මාණවලින් වාර්ෂිකව ලැබෙන ශුද්ධ ලාභය ලක්ෂ 05 දක්වා බදු වලින් නිදහස් කිරීමට තීරණය කර තිබේ.
මුදල් අමාත්‍යංශය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් පෙන්වා දෙන්නේ සාහිත්‍යමය, සංගීත, වේදිකා හා සිනමා ක්ෂේත්‍ර ඇතුළුව කලා ක්ෂේත්‍රයේ නිරතවූවන්ගේ කලා නිර්මාණ සඳහා මෙම බදු සහනය ලබාදී ඇති බවයි.
ඒ අනුව කලාකරුවන්ගේ නිර්මාණ වෙනුවෙන් නිර්මාණකරුවාට ගෙවිය යුතු පඩි – නඩි හෝ අනෙකුත් ගෙවීම් ඇතුළුව කර්තෘභාග සඳහා ද පිරිවැය දැරීමෙන් පසුව නිර්මාණ වලින් ලැබෙන ශුද්ධ ලාභය ලක්ෂ 05 දක්වා ආදායම් බදු වලින් නිදහස් කර තිබේ.
කලා ක්ෂේත්‍රයේ නිරතවූවන් සඳහා මෙතෙක් විශේෂිත ආකාරයට ලබාදී තිබූ බදු සහන හා විරාම වෙනුවට ආදායම් ලබන බදු ගෙවිය හැකි සියලු පුරවැසියන්ගේ ආදායම් බදු අය කරන ක්‍රමයට කලාකරුවන්ගේද බදු අය කරන බව මුදල් අමාත්‍යංශය පෙන්වා දෙයි.
ඒ අනුව වාර්ෂිකව ලබන ලාභයෙන්  ලක්ෂ 06 දක්වා සියයට 04 බැඟින්ද, ඊළඟ ලක්ෂ 06 දක්වා සියයට 08 බැඟින්ද බදු අයකිරීමට නියමිතය.
මෙම නව බදු ක්‍රමය ලබන වසරේ අප්‍රේල් මස පළමු වන දින සිට ක්‍රියාත්මක වන අතර ඉතිහාසයේ කිසිඳු දිනක සිදු නොවූ පරිදි ජනාධිපතිවරයාගෙන්ද බදු අය කරන ප්‍රතිපත්තියක් ආරම්භ කරන බව මුදල් අමාත්‍යංශය පෙන්වා දෙයි.
ආයෝජන සඳහා සියල්ලන්ටම සමාන ලෙස විනිවිද භාවයෙන් යුක්තව බදු සහන ලබාගැනීම සඳහා අදාළ බදු පනතේ නිශ්චිතව අර්ථ නීරූපණය කර ඇති බැවින් සමාජය තුළ ආදායම් විෂමතාවයන් ඇතිවීම වැළැක්වීමට මෙම නව බදු පනත ඉවහල් වනු ඇති බවද මුදල් අමාත්‍යංශය වැඩිදුරටත් පෙන්වා දෙයි.

LEAVE A REPLY