අනුරාධපුර සහ ත්‍රිකුණාමල දිස්ත්‍රික්කවල වෙසෙන ජනතාවට ආර්ථික ප්‍රතිලාභ රැසක් හිමිකර දෙමින් ජල සම්පත සංවර්ධනය කිරීම සදහා මෑතකාලීනව ශ්‍රී ලංකාව තුළ ක්‍රියාත්මක කෙරෙන මහා පරිමාණ ව්‍යාපෘතියක් වන යාන් ඔය ජලාශ ව්‍යාපෘතියේ කටයුතු මේ වන විට කඩිනමින් සිදු වෙමින් පවතී.

යාන්ඔය ආරම්භ වන්නේ සීගිරියෙනි. සීගිරියෙන් ආරම්භවී කිලෝමීටර් 70කදී හරස්කොට හුරුලු වැව සාදා ඇති අතර තවත් කිලෝමීටර් 170 කදී යාන් ඔය ජලාශ ව්‍යාපෘතිය ඉදිකෙරේ.

යෝජිත ජලාශයේ ජල ධාරිතාව අක්කර අඩි 140,000 කට ආසන්නය. එහි ප්‍රධාන වේල්ල කි.මි 1.2 ක් දිගින් යුක්ත වන අතර ජල සුරක්ෂිතභාවය හා අපතේ යාම පාලනය කිරීම පිණිස සදැලි වේලි හතරක් ඉදිකෙරෙන අතර සමස්ථ දිග ප්‍රමාණය කි.මි 5.6 කි.

යාන් ඔය වම් ඉවුර ව්‍යාපෘතිය මගින් වැව් 22 ක් සදහා ජලය නිකුත් කිරීම සිදු කරනු ලබයි. දකුණු ඉවුර ව්‍යාපෘතියෙන් වැව් 6ක් සදහා ජලය සැපයේ.
යාන් ඔය ව්‍යාපෘතියේ වම් ඉවුර මගින් නව කුඹුරු අක්කර 3000 ක්ද, දකුණු ඉවුර මගින් නව කුඹුරු අක්කර 1000 ක් පමණ ද වගා කෙරේ. මෙයට අමතරව පදවිය වැවෙන් වගාකරන අක්කර 16000 ක පමණ කුඹුරු ඉඩම් සදහා ඉන් අක්කර 8000කට පමණ ඝෘජුව වාරි ජලය සැපයීම සිදුකෙරේ. එමගින් එක් කන්නයක් පමණක් වගා කරන ලද පදවිය ප්‍රදේශයේ කුඹුරු අක්කර 16000 කන්න දෙකම වගා කිරීමට හැකියාව ලැබේ.
ත්‍රිකුණාමලය නගරය සදහා ස්ථීර පානීය ජල සම්පාදනය ද යාන් ඔය ව්‍යාපෘතියේ තවත් ප්‍රතිලාභයකි. දැනට පැය 2 කට පමණ සීමාවන ත්‍රිකුණාමලය නගරයේ ජල සැපයුම මින් දිනකට පැය 24 ක් අඛණ්ඩව සිදුකිරීමට හැකි වේ.

ව්‍යාපෘතිය මගින් අපේක්ෂිත මත්ස්‍ය අස්වැන්න වසරකට මෙට්‍රික්ටොන් ලක්ෂයකි. යාන් ඔය කිසිදා නොසිදෙන ජලාශයක් බව ඉංජිනේරුවන් පෙන්වා දෙන අතර එයට හේතුව වන්නේ යාන් ඔය ජලාශයේ වේලි මට්ටමට පහතින් පිහිටන ජල ප්‍රමාණය අක්කර අඩි 2500කට වැඩිවීමයි.

රජ රට ගොවි පුතෙකු වූ වත්මන් ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමාගේ නායකත්වය යටතේ කෘෂිකාර්මික ආර්ථික රටාවක් තුළ දිනෙන් දින අලුත්වන අපේ රටේ තිරසර ආර්ථික සංවර්ධන වැඩපිළිවෙළ යටතේ යාන්ඔය ජලාශයේ ප්‍රතිලාභ 2020 වසර ඉක්ම යාමට මත්තෙන් මේ රටේ ජනතාවට හිමිවනු ඇත.