බොහෝවිට ව්‍යාපාරික ආයතන තම භාණ්ඩ හා සේවා අලෙවි කිරීම පිණිස විවිධ උපක්‍රම භාවිතා කරනු ලබනවා. ඒ සඳහා ආයතන විවිධ අලෙවිකරණ උපක්‍රම භාවිතා කරනවා. අලෙවිකරණය විෂයක් ලෙසින් අද ඉහල මට්ටමක පවතින අතර අලෙවි කරන උපාය මාර්ග අද බොහෝ සෙයින් ප්‍රචලිතව පවතිනවා.

මේ අතර සුපර් මාර්කට් නැතහොත් සුපිරි වෙළෙඳසැල් තම අලෙවි කරණය උදෙසා භාවිතා කරන ප්‍රධාන ක්‍රමවේදයන් 10ක් පහත වීඩියෝවෙන් දැක්වෙනවා. මෙහි ඇති අපුරු අලෙවි කරන උපක්‍රම වලට ඔබද හසු වි ඇති වාර අනන්ත බව ඔබටම වැටහේවි.

සුපිරි වෙළෙඳසැල් වල රාක්ක වල භාණ්ඩ ඇසිරීම පවා සිදු කරන්නේ හරි අපුරු ක්‍රමවේදයන්ට අනුකුලවයි. එමෙන්ම රාක්ක ස්ථානගත කිරීම හා මුදල් ගෙවීමේ කවුන්ටර වල පවා සකස් කිරීම සිදුකර ඇති අලෙවි කරන උපාය මාර්ග පිළිබඳව දැනගන්න පහත වීඩියෝව නරඹන්න…

අනෙක් අයටත් මේවා බලා ගන්න Share කරන්න අමතක කරන්න එපා…