පිළිකා ‍රෝගය ‍ලොව පුරා ජනතාව ‍පෙළෙන ප්‍රධාන ‍‍රෝගාබාධ වලින් එකකි. ලොව පුරා සිදුවන මරණයන්ට ප්‍රධාන ‍හේතුව ‍ලෙස සැල‍කෙන්‍‍නේ හෘද හා වාහිණිගත ‍රෝග වන අතර ‍දෙවෙනි තැන හිමිවන්‍‍නේ පිළිකා ‍රෝගයටයි.

ස්ත්‍රි පුරුෂ ළමා මහලු ‍භේදයකින් ‍තොරව ඕනෑම ‍කෙ‍නෙකුට පිළිකා රෝගය වැළ‍දිය හැක . ශ්‍රී ලංකාව තුල වර්තමාන‍යේ ප්‍රධාන වශ‍යෙන්ම දක්නට ඇත්තේ මුඛ පිළිකා හා පියයුරු පිළිකා‍ වන අතර ගලනාල පිළිකා, ගර්භාෂ පිළිකා, ගැබ්ගෙල පිළිකා  හා අක්මා පිළිකා ද බහුලව දක්නට ලැ‍බේ.

නිරෝගී ජිවන රටාවක් ඇතිකර ගැනීමෙන් පිළිකාවන්ගෙන් 1/3 ක් වලක්වා ගත හැකි අතර පිළිකා වලින් 1/3 ක්ම කලින්  හදුනා ගැනීමෙන් සම්පුර්ණයෙන්ම සුව කළ හැකි වේ. එහෙයින් මේ පිළිබදව සමාජය දැනුවත් කිරිම තුලින් මෙම තත්ත්වය අවම කර ගැනීමට හැකිවනු ඇත.

පහතින් දක්වා තිබෙන්නේ මේ වනවිට සොයාගෙන ඇති පරිදි පිළිකා ඇති ඇති කිරීමට සමත් ආහාර වර්ග 10ක් පහතින් දක්වා තිබෙනවා. මෙම ආහාර පරිබෝජනය සීමා කිරීම තුලින් පිළිකාව වැළදීමේ සම්භාවිතාවය අවම කර ගත හැකි බව වෛද්‍යවරුන් පවසා සිටිනවා….

  • මුලාශ්‍රය suwamedura ෆේස්බුක් පිටුව