හිරු නාලිකාවේ විකාශය වන බලය දේශපාලන වැඩසටහන තුල අපුරු සිදුවීමක් වර්තාවනවා එනම් ලඟම පාසල හොඳම පාසල ව්‍යාපෘතියේ අයිතිකාරීත්වය කාගේද යන ගැටළුව පිළිබඳවයි?
එහිදී අජිත් පි පෙරේරා ඇමතිවරයා ප්‍රකාශ කලේ එය වත්මන් ආණ්ඩුව අකිල විරාජ් අමාත්‍යවරයාගේ සංකල්පයක් මත ආරම්භ කොට ක්‍රියාත්මක වන බවයි.
නමුත් එයට විරුද්ධ වූ මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ අමාත්‍යවරයා පැවසුවේ එය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ සංකල්පයක් බවයි
කෙසේ වෙතත් මෙලග බලය වැඩසටහනේ මෙම මාතෘකාව සාකච්චා කිරීමට එකග වෙමින් මන්ත්‍රීවරුන් තම මන්ත්‍රී ධුරය ඔට්ටුවට තබා විවාද කිරීමට නියමිතයි.
එහි වීඩියෝ පටය පහතින් නරබන්න.

LEAVE A REPLY