බැසිල් රාජපක්ෂගේ පෞද්ගලික උවමනාවට ආරම්භ කල පොදු ජන පෙරමුණේ අභ්‍යන්තර ගැටුම් මේ වනවිට එළිපිටට පැමිණෙමින් තිබේ…

එයට ආසන්නතම උදාහරණයක් ලෙස බැසිල් රාජපක්ෂ හා ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්වරුන් අතර පවතින බල අරගලය නිසා බැසිල් රාජපක්ෂ මහතාගේ පොදුජන පෙරමුණේ ෆේස්බුක් පිටුව මගින් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ ෆේස්බුක් පිටුව විවේචනය කරමින් පුවතක් පළකර තිබීම දැක්වීමට හැකියි. එය පහත දැක්වෙන පරිදි වනවා…

මෙයින් අපට පැහැදිලි වන්නේ රාජපක්ෂ පවුලේ සාමාජිකයන් අතර බල අරගලය පාදක කොටගෙන ගැටුම් ඇති වීම ආරම්භ වී ඇති බවත් මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ ජනප්‍රියත්වය ඉදිරියට දමා බැසිල් රාජපක්ෂ තම දේශපාලන ගමන් මග ඉදිරියට ගෙනයාමට ගෝඨාභය හා නාමල් බාධකයක් වන බව දන්නා බැවින් ඔවුන්ට විරුද්ධව මෙසේ කරනවාද යන සැකය අපට නැගේ…

LEAVE A REPLY