මහබැංකු වංචාව පිළිබඳව චෝදනා එල්ල වී තිබෙන හිටපු මහබැංකු අධිපති අර්ජුන් මහේන්ර්දන් මහතා මේ වනවිට බැඳුම්කර වංචාව විමර්ශනය පිණිස පත් කොට ඇති විශේෂ ජනාධිපති විමර්ශන කොමිසමට කැඳවා තිබෙනවා.

පසු ගිය දිනක එම කොමිසමට කැඳවා සාක්ෂි විමසීමේදී මහා බැංකුවේ හිටපු අධිකාරිවරියක සාක්ශි දෙමින් පවසා සිටියේ හිටපු අධිපතිවරයා බැඳුම්කර ලන්සු ලබා ගන්නා ලෙස තමාට නියෝග නිකුත් කල බවයි තාවට බැඳුම්කරය සම්බන්ධ තොරතුරු කෝප් කමිටුවට වසන් කල බවටද චෝදනා එල්ල වෙමින් පවතිනවා.

හිටපු මහබැංකු අධිපතිවරයාගේ සාක්ෂි හොරාගේ අම්මාගෙන් පේන ඇසීමක් නොවී වංචා කරුවන් සොයා ගැනීමට ජනාධිපති කොමිසමට හැකියාව ලැබේවා යන්න සියලු ජනතා අපේක්ෂාවයි.

LEAVE A REPLY