බැඳුම්කර ගනුදෙනුවලදී ඊට කෙලින්ම සම්බන්ධ පාර්ශවයක් කිසියම් අලාභයක් කර ඇත්නම් රජයට එම පාර්ශවයෙන් අලාභය අය කර ගත හැකි බව නීතිපතිවරයා අද (07) ලිඛිතව පාර්ලිමෙන්තුවට දන්වා තිබේ.

මහ බැංකු බැඳුම්කර පිළිබඳ කෝප් වාර්තා සම්බන්ධයෙන් පාර්ලිමේන්තු මහ ලේකම්වරයා කළ විමසීමට පිළිතුරු ලිපියක් යොමු කරමින් නීතිපතිවරයා මේ බව නිර්දේශ කර ඇත.

නීතිපතිවරයා විසින් නිකුත් කළ එම ලිපියේ දැක්වෙන්නේ බැඳුම්කර ගනුදෙනු සම්බන්ධයෙන් අපරාධ පරික්ෂණයක් කිරීම සඳහා පොලිස් පැමිණිල්ලක් අත්‍යවශ්‍යය  බවයි. දැනටමත් මහ බැංකු අධිපතිවරයා එම පැමිණිල්ල කර ඇති බැවින් කඩිනම් විමර්ශනයක් කර කරුණු වාර්තා කරන්නැයි අපරාධ පරික්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට උපදෙස් දී ඇති බව නීතිපතිවරයා පවසයි.

කෝප් වාර්තා පිළිබඳව නීතිපතිවරයා එවූ ලිපිය කථානායකවරයා අද පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළේ ය. නීතිපතිවරයාගේ ලිපියේ වැඩිදුරටත් දැක්වෙන්නේ, පාඩු අය කර ගැනීමට පෙර අධිකරණයක් ඉදිරියේ එය සාධාරණ අයුරින් ගණනය කළ යුතු බව ය.

LEAVE A REPLY