සාලාව අනතුරින් විපතට පත්වූවන්ට සහන සැලසීම වෙනුවෙන් රජය රුපියල් කෝටි එකසිය විස්‌සකට අධික මුදලක්‌ වෙන්කර ඇති බව ආපදා කළමනාකරණ අමාත්යවරයා
නිවාස රැකියා  ස්‌ථාන, රථවාහන ඇතුළු කාණ්‌ඩ කිහිපයක්‌ වෙනුවෙන් මෙම ප්‍රතිපාදන වෙන් කළ බව හෙතෙම කියා සිටියේය.

තක්‌සේරු වටිනාකම ලක්‍ෂ 10 ට වැඩි නිවාස සඳහා රුපියල් මිලියන පන්සිය අසූඅටක්‌ (588 ක්‌) එම වටිනාකම අඩු නිවාස සඳහා මිලියන එකසිය විසිදෙකක්‌ (122 ක්‌) ලබාදී ඇති බවත් පූර්ණ හානි වූ හා වාසයට නුසුදුසු නිවාස සඳහා රුපියල් මිලියන හැත්තෑදෙකයි දශම දෙකක්‌ (72.3) වැය කළ බවත් හෙතෙම කීවේය.

හානියට පත් නිවාස අලුත්වැඩියාව සඳහා රුපියල් මිලියන හතළිස්‌අටක්‌ (48 ක්‌) චංචල දේපළ යෑයි සලකා ප්‍රතිලාභීන් නවසිය හතළිහකට (940) රුපියල් මිලියන තුන්සිය විසිඑකක්‌ (321) ස්‌වයං රැකියා හා ත්‍රිරෝද රථ හිමියන් සඳහා රුපියල් මිලියන තුනයි දශම පහක (3.5) මුදලක්‌ වැය කළ බවත්  වැඩිදුරටත් කියා සිටියේය.

 

LEAVE A REPLY