වසර 50කට පසු රත්මලාන ගුවන් තොටුපළෙන් ජාත්‍යන්තර වෙළෙඳ ගුවන් සේවා  මෙහෙයුම් කටයුතු ආරම්භ කිරීමට නියමිත බව ප්‍රවාහන හා සිවිල් ගුවන් සේවා අමාත්‍යාංශය පවසයි.

ගුවන් සේවා මෙහෙයුම් කටයුතු ආරම්භ කිරීමත් සමඟ මාලදිවයින් ජාත්‍යන්තර ගුවන් සමාගමේ ඩී.එච්. 8 වර්ගයේ ගුවන් යානා දිනකට මාලේ නුවර සිට රත්මලාන දක්වාත් , රත්මලානේ සිට මාලේ නුවර දක්වාත් ගමන් වාර 6ක් සිදු කිරීමට නියමිතය.

ශ්‍රී ලංකාව සහ මාලදිවයින අතර සංචාරක කර්මාන්තය ප්‍රවර්ධනය කිරීමේ අරමුණ ඇතිව ආරම්භ කරනු ලබන ගුවන් සේවා කටුයතු පිළිබඳ විශේෂ සාකච්ඡාවක් රත්මලාන ගුවන් තොටුපළේ පරිශ්‍රයේ පසුගිය දා පැවති බව එම අමාත්‍යාංශය සඳහන් කළේය.

ඒ අනුව ගුවන් සේවා කටයුතු පිළිබඳව ඉදිරියේදී  දෙරට අතර අවබෝධතා ගිවිසුමක් අත්සන් කිරීමට ද නියමිතව තිබේ.

LEAVE A REPLY