හිටපු මහබැංකු අධිපති අර්ජුන් මහේන්ද්‍රන් මහතා බැඳුම්කර නිකුතුව සම්බන්ද වාර්තා කෝප් කමිටුවට ලබා නොදී ඒවා සඟවා ඇති බවට තොරතුරු වාර්තා වනවා.

මෙසේ ඔහු සිදුකර ඇති බවට බැඳුම්කර වංචාව විමර්ශනයට ජනාධිපතිතුමන් පත් කල ජනාධිපති කමිටුව සාක්ෂි විමසීමේදී හෙළි වී ඇති බව එහි ප්‍රකාශකයකු තහවුරු කරනු ලැබුවා.

LEAVE A REPLY