වර්තමානය වන විට රජය විසින් සුරා හිතවාදී ප්‍රතිපත්තියක් ක්‍රියාත්මක වන බවට ඇතැමුන් විවේචන ඉදිරිපත් කර තිබුණ ද 2015 වර්ෂය තුළ දී සුරා බදු ආදායම දෙගුණයක් බවට පත් ව ඇති බව මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරණ කාර්ය සාධන බලකායේ අධ්‍යක්ෂ සමන්ත කුමාර මහතා පැවසීය.
27 පැවති මාධ්‍ය හමුවකට සහභාගී වෙමින් ඔහු මේ බව පැවසීය.
2015 වර්ෂයේ සුරා බදු ආදායම බිලියන 105 ක් ද, 2016 වර්ෂයේ බිලියන 120 ක් ඊට පෙර පැවති වර්ෂ වන 2014 වර්ෂයේ බිලියන 62 ක් ද 2012 වර්ෂයේ බිලියන 58 ක් වශයෙන්  ද පැවති බව ඔහු මෙහිදි පවසා සිටියේ ය.
2014 වර්ෂයේ සිට සුරා බදු ආදායම ක්‍රමවත්ව එකතු කිරීමට පටන් ගත් බවත් ඒ අනුව ලංකාවට ගෙනෙන එතනෝල්වල සිට සියලු දේ බදු ආදායමට එකතු කර ගැනීමට හැකි වු බවද පැවසීය.
මීට පෙර අවස්ථාවන්හි දී වෙනත් ද්‍රව්‍ය නායමයන් යටතේ මත්ද්‍රව්‍ය ගෙනා බවත් 2014 වසරේ රජය මධ්‍යසාර බද්ධ දැඩි ලෙස වැඩි කිරීම මෙම ආදායම ඍජු ලෙස වැඩි වීමට හේතුවක් වී ඇතැයි අධ්‍යක්ෂවරයා වැඩි දුරටත් පැවසීය.
මේ වන විට මත්ද්‍රව්‍ය හා දුම්වැටි භාවිතයේ වැඩි වීමක් පිළිබඳ කථා බහට ලක් වුවද සමීක්ෂණවලින් එවැන්නක් තහවුරු නොවු බව ද සමන්ත කුමාර මහතා වැඩි දුරටත් පැවසීය.
එනිසා රජයේ බදු ආදායම වැඩි වීමට නියම ආකාරයෙන් බදු එකතු කිරීම හා නිෂ්පාදන සංඛ්‍යා ලේඛන පවත්වා ගෙන යාම පෙන්වා දිය හැකි බව ඔහු තව දුරටත් කියා සිටියේ ය.

LEAVE A REPLY