ප්‍රකාශයක් සටහන් කරගැනීම සඳහා හිටපු ආරක්ෂක ලේකම් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා පොලිස් මුල්‍ය අපරාධ කොට්ටාශය වෙත පැමිණ ඇති බව වාර්තා වනවා.

LEAVE A REPLY