පවතින තත්වය නිසා තම වගා හානියට පත් ගොවි ජනතාව සඳහා දීමනාවක් ලබා දීමට රජය තීරණය කොට තිබෙනවා. ගරු ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මැතිතුමාගේ උපදෙස් මත මෙම දීමනාව මාස 4ක කාලයක් පුරා ලබා දීමට තීරණය කොට ඇති බව කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය දුමින්ද දිසානායක මහතා ප්‍රකාශ කර සිටියා.

LEAVE A REPLY