කොළඹ ආනන්ද හා නාලන්ද විද්‍යාල වල සිසුන් අතර ගැටුමක් ඇතිවී ඇති අතර ඉන් සිසුන් 6ක් පමණ තුවාල ලබා රෝහල් ගත කොට ඇති අතර 15 දෙනකු පමණ පොලිස් අත් අඩංගුවට පත්ව ඇති බව වාර්තා වනවා.

LEAVE A REPLY