පසුගිය රජය කාලයේ රාජ්‍ය ආයතන 15ක් සිදුකල අයතා සහ අනවශ්‍ය වියදම් වලින් රජයට කෝටි 11,000කට අධික පාඩුවක් සිදුව ඇති බව කෝප් කමිටුව සිදුකල සමීක්ෂණ වලදී හෙළි වී තිබෙන බවට එම කමිටුවේ සභාපති සුනිල් හඳුන්නෙත්ති මන්ත්‍රීවරයා මාධ්‍යට අනාවරණය කළා.

මේ පිළිබඳව හෙළිදරව් කරන වීඩියෝව පහතින් නරඹන්න.

LEAVE A REPLY