ශ්‍රී ලංකා ධීවර සංස්ථාව පසුගිය මාසය තුළ රුපියල් මිලියනයක ලාභයක් උපයා ගෙන ඇති බව ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා පවසයි.

මෙම වසර තුළ ධීවර සංස්ථාව රුපියල් මිලියන 72 ක ලාභයක් උපයා ගැනීමට අපේක්ෂා කරන බව අමාත්‍යවරයා පෙන්වා දී තිබේ.

එම අරමුණ ජයග්‍රහණය කිරීම සඳහා මසුන් අලෙවි කිරීමෙන් නොනැවතී පෞද්ගලික අංශයේ ද සහයෝගය ඇතිව මසුන් අපනයනය කිරීමේ සැකසුම් කර්මාන්තශාලාවක් ආරම්භ කිරීමට අවධානය යොමු කර ඇති බව අමාත්‍යවරයා පවසා ඇත.

අමාත්‍යාංශයේ පැවති ප්‍රගති සමාලෝචන රුස්වීමේ දී අමාත්‍යවරයා මෙම අදහස් පළ කර තිබේ.

LEAVE A REPLY