රටේ රාජ්‍ය ආයතන ක්‍රියාත්මක වියයුත්තේ රටේ නීතියට අනුකුලවයි එනම් එම ක්‍රියාවලින් විනිවිධ භාවයෙන් යුතුව හා ජනතාවට වගවීමකින් යුතුව සිදු විය යුතුය. මේවා ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා නව රජය විවිධ කොමිසන් පත් කිරීම ආදියද සිදු කරමින් උත්සාහ දරමින් සිටි.

රට වෙනුවෙන් නව රජය යහපාලනය ස්ථාපිත කිරීමට උත්සුක වන මොහොතක ටෙන්ඩර් ක්‍රියාවලියෙන් තොරව රාජපක්ෂලාගේ හෙන්චයියන්ට දැන්වීම් ප්‍රචාරක කොන්ත්‍රාත්තු ලබා දීමේ නින්දිත ක්‍රියාදාමයක් මොබිටෙල් ආයතනය තුල සිදුවෙමින් පවතින බවට සමාජ ජාල මාධ්‍ය තුල ප්‍රචාරය වෙමින් පවතිනවා.

රාජපක්ෂවරුන්ගේ දුෂිත පාලනය අවසන්කොට යහපාලනය කරා රට ගෙන යාමට උත්සාහ දරන මෙවැනි කාලයක මෙසේ නීතියට පිටින් රාජපක්ෂලා නැවතත් බලයට ගෙන ඒමට දර දිය අදින දිලිත් ජයවීරලාගේ ට්‍රයි ඇඩ් ආයතනයට නීතිමය රාමුවෙන් පිටත ඩීල් සංස්කෘතියට නැවතත් ගමන් කොට දැන්වීම් කොන්ත්‍රාත්තු ලබා දීම මගින් පෙන්නුම් කරන්නේ මොබිටෙල් ආයතනය යහපාලනය සමග ගමන් කිරීමට සුදානම් නැති බවද?

අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පවා රාජපක්ෂලාට කඩේ යන දිලිත් ජයවීර ප්‍රසිද්ධියේ විවේචනය කරන පසු බිමක මොබිටෙල් ආයතනයේ නිලධාරීන්හා හා ට්‍රයි ඇඩ් ආයතනයේ වරුනි අමුණුගම සහ දිලිත් ජයවීරලගේ සුපුරුදු ඩීල් දැන්වීම් ප්‍රචාරණය දෙස ඩිජිටල් කටයුතු අමාත්‍යවරයා කිසිත් නොදන්නවා සේ බලා සිටින්නේ මන්ද?

ඇමතිවරයා මේවා ගැන නොදනුවත්ද? නැත්නම් ඇමතිවරයා යහපාලනයෙන් පිට මාර්ගයකද? යන ගැටලුව මහජනයාට ඇති ගැටලුවයි…

 

 

LEAVE A REPLY