2012 වසරේ පැවති ජනාධිපතිවරණයට නීතිවිරෝධී ලෙස සීමාව ඉක්මවා වියදම් කිරීමේ වරදට ප්‍රංශයේ හිටපු ජනාධිපතිවරයාට එරෙහිව එරට නීතිපතිවරයා නඩු පවරයි.

හිටපු ජනාධිපති නිකොලාස් සර්කෝසි සිය ප්‍රචාරක කටයුතු සඳහා වැයකළ මුදලින් ඩොලර් මිලියන විස්සක් සැඟවීම සඳහා ඔහුගේ පක්‍ෂයේ ගිණුම් වාර්තා වංචා සහගත ලෙස වෙනස්කර ඇති බවට චෝදනා එල්ලවී තිබේ.

ඒ අනුව, නීතියෙන් ඉඩ දී ඇති සීමාව ඉක්මවා හිටපු ජනාධිපතිවරයා ප්‍රචාරක කටයුතු සඳහා වියදම් කර ඇති බව නීති බලධාරීහු පවසති.

_94216116_9e260152-09b6-414d-b797-39db677b5d7d

LEAVE A REPLY