පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී විමල් වීරවංශ මහතාගේ බිරිඳ වන සශි වීරවංශ මහත්මියගේ අවිධිමත් විදේශ ගමන් බලපත්‍රයක් සම්බන්දව පවරා ඇති නඩුව විභාගයට ගැනීමට ගරු අධිකරණය තීරණය කල බවත් ඉදිරියේදී එම නඩුවේ කටයතු ආරම්භ කරන බවටත් වාර්තා වනවා.

LEAVE A REPLY