පෙරටුගාමී පක්ෂය නව නිලධාරී මණ්ඩලයක් පත්කර ගෙන තිබෙන අතර, ප්‍රධාන ලේකම් සේනාධීර ගුණතිලක, සංවිධායක ලේකම් කුමාර් ගුණරත්නම්, පාලක ලේකම් චමීර කොස්වත්ත, අධ්‍යාපන ලේකම් පුබුදු ජයගොඩ, ප්‍රචාරක ලේකම් දුමින්ද නාගමුව, මුදල් ලේකම් විමල් වත්තුහේවා යන මහත්වරුන් පත්කර ගෙන තිබේ.

සෙසු මධ්‍යමකාරක සභිකයන් ලෙස රංජිත් ශාන්ත, රවීන්ද්‍ර මුදලිගේ, ජූඩ් සිල්වාපුල්ලේ, ඉන්ද්‍රානන්ද ද සිල්වා, සුජිත් කුරුවිට, ප්‍රියන්ත කලුආරච්චි, චන්ද්‍රසිරි නන්දගේ, විපුල හේමන්ත කුමාර යන මහත්වරු පත්ව සිටිති.

ප්‍රචාරක ලේකම් තනතුර මීට පෙර පුබුදු ජයගොඩ මහතා විසින් දරන ලද අතර, මීට පෙර කුමාර් ගුණරත්නම් මහතාට අදාළව නිල තනතුරක් නොතිබිණි.

 

LEAVE A REPLY