බස්නාහිර පළාතට ඇතුල්වීම හෝ පිටවීම තහනම් – විවාහ ඇතුළු සියලු උත්සවත්...

බස්නාහිර පළාතේ ඇඳිරි නිතිය පනවනු ලබන කාල සීමාව තුළ කිසිදු විවාහ උත්සවයක්, ප්‍රදර්ශණයක් හෝ මහජනතාව ඒකාරාශි වන කටයුතු තහනම් බව පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක නියෝජ්‍ය...

ක්‍රීඩා

ලෝකය

පාපන්දුවට වෙට්ටු දාන අවුරුදු හතේ ලිට්ල් මෙසී!

කයිලියන් ම්බාප්පේ කුඩා කල සිටම පාපන්දු තරුවක් වීමේ සිහිනය දැක්කෙකි. කුඩා කල පටන් ම්බාප්පේගේ වීරයා වූයේ පෘතුගාලයේ ක්‍රිස්ටියානෝ රොනාල්ඩෝය. රොනාල්ඩෝට කෙතරම් ඔහු ප්‍රියකළාදැයි කියනවානම්...