සයිබර් අවකාශයේ ජනතා හඬ…!

රටතොට

අපි දාඩිය මහන්සියෙන් හම්බකරන සල්ලි ගෙවන්න ඔයා ළඟ දෙකට නැමෙන්න ඕනෙද?...

ශ්‍රී ලාංකීය රාජ්‍ය සේවයේ කාර්යක්ෂමතාවය 35%ක් බව ඔබ බොහෝ විට දන්නවා වෙන්නට පුළුවන් නොදන්නවා වෙන්නටත් පුළුවන් එත් පහත දැක්වෙන වීඩියෝ එක බැලුවොත් ඒක ඇත්ත...

අදහස්

රණවිරු දඩයම හා රටේ ආරක්ෂාව?

පසුගිය දිනවල ආරක්ෂක අංශවල නිලධාරීන් සම්බන්ධයෙන් චෝදනාවලදී අදාළ බලධාරී අංශ කටයුතු කළ යුතු ආකාරය ගැන ජනාධිපතිවරයා සෘජු පැහැදිලි කිරීමක යෙදුණි. මෙහිදී රහස් පොලීසියට හා...