රජයේ ආයතනයකට ගිය විට ජනතාවට ඔවුන්ගේ හරි රෙගුලාසිය, ඔවුන් වැටුප් ලබන්නේ මනහජනතවගේ බදු මුදලින් සහ ඒ පඩියට ජනතාවට සේවය කලයුතුය යන සිතිවිල්ලක්වත් සමහරක් රාජ්‍ය නිලධාරීන්ට නොමැත. ඔවුන් සිතා සිටින්නේ ජතාව ඔවුන්ගේ දෙපා මුල වැද වැටිය යුතුය කියාය. එසේ ලොකු සීන් දාන උන් නැටු නාඩගමක් එලියට පැමිණ ඇත.

කුරුණෑගල ඛනිජතෙල් සංස්ථා කාර්යාලයක කාර්යාල වෙලාවේ සියළු වැඩ පසෙකලා සේවකයෝ අරක්කු බි බජව් දමමින් කාලකන්නි විලාසයෙන් හැසිරි තිබේ. ඛනිජතෙල් සේවකයෝ ගණනින් වැටුප්   කරුණකි ඒ වගේම පොඩි දේටත් වැඩවර්ජන කරමින් ජනතාව අමාරුවේ දාන්නට මොවුන් හරි සමතුන්ය…

මේ නිලධාරීන් සිය රාජකාරි කාලයේ මෙසේ හැසිරීම අනුමත කල හැකිද? මහජන මුදලින් පඩි ගන්නා මොවුන්ගේ කෙරුවා කියවෙන පහත වීඩියෝව හොඳින් නරඹන්න… අරක්කු බිම හෝ බජව් දැමීම අපට අදාළ නැත ඒත් බදු මිදලින් වැටුප් ලබන මොවුන් සිය රාජකාරි වෙලාව තුල සහ රජයේ කාර්යාලයකට මත්පැන් ගෙනවිත් මේ කරනා දේ හරිද? මෙයට ඔබත් විරුද්ධනම් හැමෝටම පෙන්න මෙය SHARE කරන්න…අදාළ බලධාරීන්ට මෙය පෙනෙන්නට මෙවන් දෑ යලි නොවන්නට සමාජ ජාල තුල මතයක් හදමු…

LEAVE A REPLY